Οι πιστοποιήσεις μας

Η Gea bakery είναι μια μονάδα παραγωγής μόνο gluten free. Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα gluten free από τον οργανισμό  Coeliac UK και έχουν την άδεια να φέρουν το ειδικό διεθνές σύμβολο αναγνώρισης (Crossed Grain Symbol). Η εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Association of European Coeliac Societies (AOECS) εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους στην διαχείριση των πρώτων υλών και  την εξασφάλιση πολλαπλής πρόληψης επιμόλυνσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής-διανομής.