Ευθύνες της Gea bakery Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Ο δικτυακός τόπος Geabakery.gr παρέχεται από την Geabakery.gr  χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Αναλαμβάνετε τους οποιουσδήποτε κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Ο δικτυακός τόπος Geabakery.gr παρέχει περιεχόμενο και από άλλους δικτυακούς τόπους και ενώ η Geabakery.gr προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο Geabakery.gr είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη εάν αυτό δεν συντρέχει.  Ο δικτυακός τόπος  Geabakery.gr δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν λάθη και παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί από τη χρήση τέτοιας πληροφόρησης ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση του δικτυακού τόπου Geabakery.gr.  Εάν η Gea bakery Μον. Ι.Κ.Ε. πληροφορηθεί για οποιεσδήποτε ανακρίβειες στο υλικό του δικτυακού τόπου και θα προσπαθήσει να διορθώσει τις σχετικές ανακρίβειες όσο δυνατόν το ταχύτερο. Συγκεκριμένα αποποιούμαστε όλες τις ευθύνες σχετικά με τα ακόλουθα:

Μη συμβατότητα του δικτυακού τόπου Geabakery.gr με οποιαδήποτε από τις συσκευές σας, λογισμικό ή συνδέσμους επικοινωνίας.

Τεχνικά προβλήματα, όπως σφάλματα ή διακοπές του δικτυακού τόπου  Geabakery.gr ακαταλληλότητα, αναξιοπιστία ή ανακρίβεια του δικτυακού τόπου Geabakery.gr

Ανεπάρκεια της ιστοσελίδας Geabakery.gr για να καλύψει τις απαιτήσεις σας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι δεν θα είναι υπόλογη σε σας ή και οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απώλειας εσόδων, απώλειας κερδών, απώλειας αναμενόμενων αποταμιεύσεων, σπατάλη δαπανών, απώλεια εμπιστευτικότητας και απώλειας δεδομένων) ή τυχόν άλλες έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα Geabakery.gr.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα αποκλείσει την ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια του.

Η αποδοχή μιας παραγγελίας πραγματοποιείται κατά την αποστολή της παραγγελίας οπότε η συναλλαγή λαμβάνει χώρα και γίνεται η χρέωση της παραγγελίας σας.